یکشنبه ۲ مهر ۰۲ - September 24, 2023

کدخبر : 12610
دوشنبه 29 می 2023 - 15:48
Print This Post

جشن کودکان سرزمین من به همت موسسه ملی گلستان علی(ع) برگزار شد و‌کودکان بهزیستی و‌کار مهمان این جشن بودند

جشن کودکان سرزمین من به همت موسسه ملی گلستان علی(ع) برگزار شد.


امیرحسین عرب زاده معاون امورمجلس واستان های سازمان بهزیستی کل کشوردرحاشیه مراسم جشن ملی موسسه خیریه گلستان علی (ع)که بعدازظهرروزشنبه ۶خردادماه ۱۴۰۲درسرای محله جماران باحضورتعدادکثیری ازمدعوین وکودکان بی سرپرست وبد سرپرست برگزارشد،اظهارداشت:سازمان بهزیستی کشورسازمانی است حمایتی که بخشی ازفعالیت های آن مربوط به رسیدگی به ایتام وکودکان بدسرپرست وبی سرپرست است که برای رسیدگی به اموراین عزیزان ، ازتوان مردم نیک اندیش وخیرین کشور، درقالب مجموعه های ثبت شده ای باعنوان موسسات وخیریه هاکمک می گیرد وی ادامه داد:عزیزان وهیئت امنای خیریه هاعموما ازشهروندان خیر ایرانی ازکلیه شهرهای ایران هستندکه درکل کشور درکنارهم موسسه تشکیل داده اندومجوزلازم را ازسازمان بهزیستی کسب نموده اند وی خاطرنشان کرد:کاری که این عزیزان دراین موسسه برای نیازمندان انجام می دهند ،ایجادشرایط زندگی مناسب چه به لحاظ زیستی ،روحی ،تحصیلی وحتی درمانی برای این عزیزان است عرب زاده یادآورشد:نزدیک به شش هزارموسسه فعال درکشوروجودداردکه گروه های مختلفی ازجامعه هدف سازمان رانگهداری یاکمک می کنند ازجمله معلولان درشکل ها و رده های مختلف سنی وهمینطور کودکان بی سرپرست وبدسرپرست وی تاکید کرد:برخودلازم می دانم که خیرین سراسرکشور،نیازمندان جامعه رامثل فرزندان خودبدانندوازهیچ کوششی برای کمک به این عزیران دریغ نکنند.
اعظم باقری ازغندی مدیردفتر تهران موسسه ملی گلستان علی (ع)نیزاظهارداشت:این مرکزبزرگترین مرکزنگهداری ازکودکان بی سرپرست وبدسرپرست درسطح کشوراست که درمشهد شکل گرفته وبه تازگی درتهران شروع به فعالیت نموده است .وی گفت:مؤسس ومدیر عامل مؤسسه ،آقای سید حمیدرضازاده میباشد که از سال ۱۳۸۴ تحت نظارت بهزیستی شروع به فعالیت کرده است .این مجموعه دارای ۹خوابگاه میباشد که بچه ها از ۳سال تا دانشجو به تفکیک سن و جنسیت در این خانه ها زندگی میکنندومفتخرهستیم که افرادتحت پوشش را حتی بعداز۱۸سالگی رهانکرده وتازمانی که افرادمستقل شوندحمایت های لازم راازآنها به عمل میاوریم باقری اضافه کرد:مجموعه گلستان علی(ع) در راستای اهداف عالیه خود،یک پروژه ملی وفراملی ،بنام دهکده گلستان ، درزمینی به وسعت ۲/۵هکتار با اهداف آموزشی ،فرهنگی ،ورزشی واقامتی در حال ساخت دارد وقراراست که دراین مرکزدرحال احداث ،بچه های مستعد بی سرپرست وبدسرپرست تحت پوشش بهزیستی کل کشوردرآنجا اقامت گزینند استعدادهای این عزیزان با آخرین متدهای روز انجام پذیرد مدرسه افشارنژاد از این مجموعه به بهره برداری رسیده است ولی برای ساخت بقیه پروژه نیاز به حمایت خیرین میباشد.

برچسب ها :
دیدگاه شما