یکشنبه ۲۸ دی ۹۹ - January 17, 2021

کدخبر : 10491
دوشنبه 14 سپتامبر 2020 - 9:52
Print This Post

دیداری دوستانه بااعضابرترانجمن مجموعه داران ایران

نسل امروز:درمراسمی که باحضوراعضابرترانجمن مجموعه داران ایران دروزارت میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی درروزسه شنبه هجدهم شهریورماه 99 درسالن فجراین وزارتخانه برگزارشد .

دکترعلی اصغرمونسان وزیرمیراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی با اعضا برتراین انجمن دیداروگفتگو کرد.

 دراین مراسم دکترمونسان باقدردانی ازفعالیت های مستمر مجموعه داران قول هرگونه مساعدت وهمکاری رادربرپایی نمایشگاه هابه حافظان میراث فرهنگی کشورومجموعه داران دادوازآنها دلجویی کرد.

 دراین مراسم معاونت محترم میراث فرهنگی دکترطالبیان ومعاونت محترم برنامه ریزی دکترتاج گردون وسرپرست دفترمجامع وتشکلها دکترسبزه میدانی حضورداشتند .

دراین مراسم مهندس منوچهرلطفی رییس انجمن مجموعه داران ایران بامعرفی مجموعه داران برتردررشته های مختلف مجموعه داری وروسای کمیته های تخصصی انجمن وتوانایی هاوفعالیت های آنها دررشته های مختلف پرداخت وبه مشکلات ودغدعه های این عزیزان نیزاشاره کرد.

ازبیانات جناب دکترمونسان مشخص شدکه ایشان نیز به مجموعه داری وجمع آوری تمبروسایر اشیای فرهنگی درکشور علاقه وافری دارند که باعث افتخارفرهنگ دوستان ومجموعه داران نیزاست .

لازم به ذکراست درحاشیه این مراسم ازطرف وزیر محترم میراث فرهنگی وانجمن مجموعه داران ایران ازتلاش وفعالیت های چهارنسل خاندان فرهنگی سحاب وهمچنین خدمات ارزشمند مرحوم استاد غلامرضاسحاب قدردانی شد.

 درپایان این مراسم باشکوه ازتمبروکارت پستال یادبود اولین وزیرمیراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی که مزین به تصویردکترمونسان بودرونمایی شداین تمبرتوسط مدیر کمیته تمبرانجمن استادعبدالعلی پژویان طراحی وچاپ شده بود که به امضای کلیه حضار رسید .

لازم به یادآوری است ازاعضا برتراین انجمن که درمراسم فوق شرکت داشتند میتوان به پروفسورحسن امین،شاهین زنوزی ،ناصرالدین حسن زاده،محمدجواد جدی،عبدالعلی پژویان،منوچهرلطفی،کامران نجف زاده،رضاعابدینی،محمدرهگشا،میریام گوتس،حافظ نظری،علی ربیعی،مظفررویایی،مهرداداسکویی،محموددلیر،محبوبه کاظمی دولابی،کارلین عیشو نژادیان،خسرواحمدوند،رکساناوزیری،سعیده زمانی،محمدعزیزالدین،مهدی آفاق،آرمین شهریاری،رضاسمایی وعلیرضاعسگری اشاره کرد.

برچسب ها :
دیدگاه شما