جمعه ۲ فروردین ۹۸ - March 22, 2019

کدخبر : 8133
جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۳
Print This Post

ديگري يكي از مفاهيم بنيادين و پيچيده فلسفي است

فرناز ملکی سروستانی در پنل سوم همایش «ادبیات کودک و دیگری» گفت: مفهوم دیگری یکی از مفاهیم بنیادین و پیچیده فلسفی است که به وسیله باختین وارد حوزه ادبیات و نقد ادبی شده است. ردپای این مفهوم را در تمام ابعد زندگی انسان از جمله اجتماع، اخلاق، سیاست، ادبیات و...می توان یافت.

به گزارش روابط عمومي موسسه خانه كتاب، سومين همايش دوسالانه ادبيات كودك و مطالعات كودكي با عنوان «ادبيات كودك و ديگري» با برگزاري پنل «بررسي هاي موردي(رمان)» كه سومين پنل اين همايش بود، چهارشنبه دوم آبان‌ماه در سراي كتاب موسسه خانه كتاب برگزار شد.

فرناز  ملكي سروستاني در توضيح مقاله خود با عنوان «پدر-ديگري: بررسي انواع ديگر بودگي در رمان هاي فقط بابا  مي تواند  من را از خواب بيدار  كند و زيبا صدايم كن»  گفت: مفهوم ديگري يكي از مفاهيم بنيادين و پيچيده فلسفي است كه به وسيله باختين وارد حوزه ادبيات و نقد ادبي شده است. ردپاي اين مفهوم را در تمام ابعد زندگي انسان از جمله اجتماع، اخلاق، سياست، ادبيات و…مي توان يافت  و از وراي آن به افق هايي تازه در پيوندهاي انساني و مناسبات آنها برقراري روابط دو سويه، همدلانه و برابر دست يافت.

وي ادامه داد: در اغلب اين رمان ها، مقوله «جنگ» خود به مثابه «ديگري» جلوه گري مي كند و نويسنده  آن را  عاملي مي داند كه باعث ايجاد بي ثباتي و به هم ريختن ثبات پيشين جامعه مي شود. يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه در اين دو رمان«ديگري» و «ديگر بودگي» به گونه اي متفاوت از ساير رمان هاي مربوط به حوزه جنگ تحميلي و دفاع مقدس بازنمايي مي شود و مخاطب با چهره اي متفاوت از جنگ و آسيب هايش روبه رو مي شود.

ملكي در پايان گفت: د دو رمان تحليل شده در اين پژوهش پرده از رخ«ديگري» هايي برداشته مي شود كه به ندرت دست مايه اي براي آفرينش اثر ادبي خلاق كودك و نوجوان بوده اند. از برجسته ترين جلوه هاي ديگري در اين دو رمان مي توان به ديگر بودگي پدر اشاره كرد كه نقطه عطف ه دو رمان محسوب مي شود و مابقي ديگر بودگي ها در حاشيه اين ديگري بزرگ تعريف و توصيف مي شود.

از ديگر مقاله هاي ارائه شده در سومين پنل همايش دوسالانه ادبيات كودك و مطالعات كودكي با عنوان «ادبيات كودك و ديگري» مقاله «جست و جوي هوت و ديگري؛ مطالعه جامعه شناختي پنج داستان كودك و نوجوان» نوشته سارا صديق است. صديق در توضيح مقاله خود گفت: مفهوم هويت از مفاهيم ساده و در عين حال پيچيده اي است كه مي توان آن را در گستره هاي گوناگون زندگي اجتماعي جست و جو كرد. از تعاملات روزمره فردي و موقعيت هايي كه هويت شخصي مود ترديد و پرسش قرار مي گيرد  تا چالش هاي نتاقشه برانگيز اجتماعي و سياسي كه هويت اجتماعي نيز بدل به موضوعي براي بحث و گفت و گو مي شود.

صديق ادامه داد: اين پژوهش بر اساس مطالعه جامعه شناختي پنج داستان تاليفي ناهي، قلب زيباي بابور، طبقه هفتم غربي، عاشقانه هاي يونس در شكم ماهي و يك جعبه پيتزا براي ذائقه كباب شده كه همه آثار  برگزيده و تقديري جمشيد خانيان هستند، صورت گرفته است.  با تحليل و تفسير داستان هاي فوق در چارچوب نظري طرح شده، نقش ادبيات به عنوان ميانجي ميان خود و ديگري جهت شكل گيري همزيستي توام با مدارا، پذيرش،درك تفاوت ها و احترام به ديگري در ميان هويت هاي متكثر و متنوع آشكار مي شود.

وي در پايان گفت: انتخاب آثار فوق به نوعي تاكيد بر اهميت ويژه ادبيات كودك و نوجوان است. زيرا برنامه ريزان و سياستگذاران فرهنگي و آموزشي به خصوص در حوزه هاي رسمي تلاش دارند با شكل دهي به هويت هاي فرهنگي و اجتماعي كودكان و نوجوانان از پايين ترين سن ممكن آنها را سوژه هايي منقاد و مطيع در جهت حفظ و پيشبرد منافع صاحبان قدرت به زغم خودشان تربيت كنند.

مقاله هاي «از ديگر خواهي تا ديگر ستيزي، تاثير تحولات سياسي بر ادبيات» نوشته محسن هجري، «پژواك ديگري در فرآيند  هويت يابي؛ با نگاهي به رمان امپراتور كوتوله سرزمين لي لي پوت از جمشيد خانيان» نوشته شيدا آرامش فرد و «چگونگي ارتباط ديگري ها  در سه گانه اكو پم مونيوس رايان و ارتباط آنها با ساختار اجتماعي و هويتي نوجوان ايراني» نوشته  راضيخ رضا زاده و سار ارض پيما نيز در اين پنل ارائه شدند.

برچسب ها :
دیدگاه شما