چهارشنبه ۱۵ مرداد ۹۹ - August 5, 2020

کدخبر : 5947
پنج‌شنبه 14 دسامبر 2017 - 14:13
Print This Post

تولید و مصرف جهانی پنبه در ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸

haeri

علیرضا حائری

بر اساس اعلام کمیته بین‌المللی مشورتی پنبه‌، مجموع تولید الیاف پنبه در سال زراعی ۲۰۱۸-۲۰۱۷‌، بالغ بر ۲۵ میلیون و یکصدو چهل هزار تن محلوج خواهد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد‌. کشور هندوستان با تولید ۶ میلیون تن در راس تولیدکنندگان پنبه در این سال قرار خواهد گرفت‌.
پس از هندوستان‌، کشور چین با تولید پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تن پنبه محلوج در مکان دوم بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان پنبه در جهان قرار دارد‌.
کشورهای آمریکا با تولید چهار میلیون و چهارصد و هفتاد هزار و پاکستان‌، برزیل و ازبکستان نیز به ترتیب با تولید ۱ میلیون و نهصد و پنجاه و ۱ میلیون و پانصد و هفتاد و هشتصد هزار تن در رده بعدی بزرگ‌ترین تولیدکنندگان پنبه در جهان قرار دارند‌.
سایر کشورها نیز در مجموع موفق به تولید پنج میلیون تن پنبه خواهند شد‌.
در ایران نیز بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی‌، میزان تولید الیاف پنبه در سطح ۷۶ هزار هکتار از مزارع پنبه‌، بالغ بر حدود ۵۰ هزار تن محلوج خواهد بود‌.
مصرف جهانی پنبه در طی این مدت با دو درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل‌، به رقم ۲۵ میلیون و یکصد و بیست هزار تن خواهد رسید که کشور چین با مصرف اندکی بیش از ۸ میلیون تن در راس آن قرار خواهد گرفت‌. پس از چین‌، هندوستان با مصرف پنج میلیون و سیصد هزار تن در رده بعدی قرار دارد‌.
پاکستان با مصرف دو میلیون و دویست و سی هزار تن پنبه در رده سوم بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان الیاف پنبه در جهان قرار دارد‌.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا همراه با ترکیه با مصرف ۱ میلیون و ششصد هزار تن‌، بنگلادش با مصرف ۱ میلیون چهارصد و چهل هزار تن‌، ویتنام با مصرف ۱ میلیون و سیصد و ده هزار تن در رده‌های بعدی قرار خواهند گرفت‌.
آمریکا و برزیل نیز هرکدام در حدود ۷۰۰ هزار تن پنبه مصرف خواهند کرد‌.
مابقی کشورهای جهان نیز سه میلیون و هفتصد هزار تن پنبه مصرف خواهند داشت‌.
در ایران نیز بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی‌، مصرف سالانه پنبه در حدود ۱۲۰ هزار تن برآورد می‌شود‌.
مجموع صادرات پنبه در سال‌جاری به رقم هفت میلیون و هشتصد و هشتاد هزار تن خواهد رسید که کشور آمریکا با صادرات اندکی بیش از سه میلیون تن پنبه در راس صادرکنندگان پنبه در سال‌جاری قرار خواهد گرفت و پس از آن نیز کشورهای هندوستان و برزیل و ازبکستان در رده‌های بعدی قرار دارند‌.
واردات پنبه در سال‌جاری نیز همانند صادرات آن به رقم ۷ میلیون و هشتصد و هشتاد هزار تن خواهد رسید که کشور بنگلادش با وارد کردن یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تن در راس کشورهای وارد‌کننده پنبه جای خواهد گرفت‌. کشور ویتنام با واردات یک میلیون سیصد و چهل هزارتن در رده بعدی قرار دارد‌. کشور چین نیز با وارد کردن یک میلیون و یکصد و چهل هزار تن در رده سوم بزرگ‌ترین وارد‌کنندگان پنبه در جهان جای خواهد گرفت‌.
کشورهای ترکیه و اندونزی نیز هرکدام با حدود هفتصد هزار تن واردات در رده‌های بعدی قرار دارند‌.
موجودی جهانی ابتدا و انتهای دوره پنبه بالغ بر حدود ۱۸ میلیون تن است که کشور چین با موجودی اندکی بیش از ۱۰ میلیون تن‌، بزرگ‌ترین ذخایر استراتژیک پنبه در ابتدای دوره را در جهان در اختیار دارد‌.
بالاترین موجودی انتهای دوره نیز همچنان متعلق به کشور چین است با اندکی کمتر از ۹ میلیون تن محلوج‌.
موجودی پایان دوره آمریکا نیز بالغ بر ۱ میلیون و دویست و شصت هزار تن خواهد بود‌.

کارشناس صنعت نساجی

برچسب ها :
دیدگاه شما